Církevní ZŠ Orbis-Pictus, Tábor

Církevní ZŠ Orbis-Pictus, Tábor

Budějovická 825/65
390 02 Tábor

Informace o instituci Církevní ZŠ Orbis-Pictus, Tábor

Orbis-Pictus je škola pracující alternativnějším způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem ve všech ročnících. Nabízí moderní vyučovací metody - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Kritické myšlení), Genetickou (Kožíškovu) metodu počátečního čtení a psaní, projektové vyučování Začít spolu, prvky Montessori vzdělávacího systému.

Mezi nadstandardní služby patří: rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, rozšířené a tvořivé pojetí výtvarné výchovy, dramatická výchova, začleňování etické výchovy do vzdělávacího programu školy (pedagogové absolvovali dvouletý kurz etické výchovy s názvem Výchova k prosociálnosti - podle EFČR ), letní a zimní ozdravné pobyty, výuka v učebně informačních technologií.

Důraz je kladen na individuální přístup k dětem ( ve třídě je maximálně15 dětí ) a na integraci dětí s individuálními a specifickými poruchami. Ve školním roce 2002/03 začala škola vyučovat v nově vybudovaných podkrovních třídách.

Kde nás najdete?

Zobrazit